Kampong

Lau thai

100,000.00 đ

Com chien

98,000.00 đ

Coca

Lau thai

100,000.00 đ

Dusk plus

Lau thai

100,000.00 đ

Xá xíu ăn thêm Delivery ( Đĩa Lớn )

Xá xíu ăn thêm Delivery ( Đĩa Lớn )

23 đã đặt
632 đã xem

Giá đã gồm hộp đựng

255,000 đ

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Cơm gà Hải Nam delivery

93,000 đ

Cơm gà quay Kampong delivery

103,000 đ

Cơm gà và xá xíu delivery

103,000 đ

Cơm xá xíu delivery

103,000 đ