Kampong

Lau thai

100,000.00 đ

Com chien

98,000.00 đ

Coca

Lau thai

100,000.00 đ

Dusk plus

Lau thai

100,000.00 đ

1. Chính sách giao nhận hàng:

Sau khi tiếp nhận đơn hàng, nhân viên giao hàng KAMPONG sẽ giao hàng đến địa chỉ do Khách Hàng cung cấp trong vòng 30 phút trở lên. Tại thời điểm giao hàng, Khách Hàng kiểm tra phần ăn theo đơn hàng ghi trên hóa đơn và số tiền cần thanh toán. Khách Hàng vui lòng thanh toán bằng tiền mặt. Việc giao hàng kết thúc khi khách hàng xác nhận đủ phần ăn.

* Các lưu ý:

Thời gian giao hàng có thể nhanh hơn hoặc lâu hơn với dự kiến vì lý do thời tiết, đơn hàng tại cửa hàng hiện quá tải, địa chỉ do Khách Hàng cung cấp quá xa với cửa hàng hoặc địa chỉ của Khách Hàng bị nhầm lẫn với các địa chỉ khác. Lúc này, KAMPONG sẽ thông báo cụ thể đến Khách Hàng ngay khi phát sinh sự kiện gây chậm trễ việc giao hàng.

Trường hợp Khách Hàng thay đổi địa chỉ hoặc yêu cầu điều chỉnh đơn hàng chỉ được thực hiện trong vòng 3 phút từ khi xác nhận phần ăn và địa chỉ giao hàng.

Việc điều chỉnh đơn hàng nhằm thay đổi phần ăn sẽ không được chấp nhận nếu khách hàng thông báo điều chỉnh sau 3 phút kể từ khi đơn hàng đã được KAMPONG tiếp nhận.

2. Chính sách thanh toán:

 * Thanh toán khi nhận hàng: COD

Khi khách hàng chọn phương thức thanh toán là khi nhận hàng thì khách hàng nhận được đơn hàng và kiểm tra đầy đủ hàng theo như đơn đặt hàng thì sẽ thanh toán trực tiếp cho người giao hàng.