Kampong

Lau thai

100,000.00 đ

Com chien

98,000.00 đ

Coca

Lau thai

100,000.00 đ

Dusk plus

Lau thai

100,000.00 đ

Cơm gà Hải Nam - Jumbo (Thêm 50% thịt)

Cơm gà Hải Nam - Jumbo (Thêm 50% thịt)

49 đã đặt
754 đã xem
Size lớn - Thêm 50% thịt Giá đã bao gồm hộp đựng
119,000 đ

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Cơm gà Hải Nam - D

99,000 đ

Cơm gà quay Kampong delivery

103,000 đ

Cơm gà đùi Hải Nam - D

119,000 đ

Cơm gà và xá xíu - D

109,000 đ