Kampong

Lau thai

100,000.00 đ

Com chien

98,000.00 đ

Coca

Lau thai

100,000.00 đ

Dusk plus

Lau thai

100,000.00 đ

Cơm gà xì dầu đặc biệt - D

Cơm gà xì dầu đặc biệt - D

216 đã đặt
1163 đã xem
cơm hải nam, gà xì dầu lọc xương, canh bí và các loại sốt đi kèm
109,000 đ

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Cơm gà Hải Nam - D
99,000 đ

Cơm gà quay Kampong delivery
103,000 đ

Cơm gà đùi Hải Nam - D
119,000 đ

Cơm gà và xá xíu - D
109,000 đ