Kampong

Lau thai

100,000.00 đ

Com chien

98,000.00 đ

Coca

Lau thai

100,000.00 đ

Dusk plus

Lau thai

100,000.00 đ

Gà hấp xì dầu (1/2 con) - D

Gà hấp xì dầu (1/2 con) - D

8 đã đặt
377 đã xem
289,000 đ

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Cơm gà quay Kampong delivery

103,000 đ

Cơm gà Hải Nam - D

99,000 đ

Cơm gà và xá xíu delivery

103,000 đ

Cơm xá xíu delivery

103,000 đ