Kampong

Lau thai

100,000.00 đ

Com chien

98,000.00 đ

Coca

Lau thai

100,000.00 đ

Dusk plus

Lau thai

100,000.00 đ

Gà hấp xì dầu (1/2 con) - D

Gà hấp xì dầu (1/2 con) - D

0 đã đặt
51 đã xem
gà xì dầu lọc xương, các loại sốt đi kèm
289,000 đ

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Cơm gà Hải Nam - D
99,000 đ

Cơm gà quay Kampong delivery
103,000 đ

Cơm gà đùi Hải Nam - D
119,000 đ

Cơm gà và xá xíu - D
109,000 đ