Kampong

Lau thai

100,000.00 đ

Com chien

98,000.00 đ

Coca

Lau thai

100,000.00 đ

Dusk plus

Lau thai

100,000.00 đ

Gà quay Kampong (1/2 con) - D

Gà quay Kampong (1/2 con) - D

8 đã đặt
81 đã xem

1/2 con gà quay chấm kèm sốt muối hồng. Phù hợp cho 3-4 người

299,000 đ

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Cơm gà Hải Nam - D
99,000 đ

Cơm gà quay Kampong delivery
103,000 đ

Cơm gà đùi Hải Nam - D
119,000 đ

Cơm gà đùi Hải Nam - Jumbo (Thêm 50% thịt)
139,000 đ