Kampong

Lau thai

100,000.00 đ

Com chien

98,000.00 đ

Coca

Lau thai

100,000.00 đ

Dusk plus

Lau thai

100,000.00 đ

Xôi gà xá xíu - Jumbo-D

Xôi gà xá xíu - Jumbo-D

1 đã đặt
40 đã xem

Size lớn - Thêm 50% thịt Giá đã bao gồm hộp đựng

129,000 đ

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Cơm gà Hải Nam - D
99,000 đ

Cơm gà quay Kampong delivery
103,000 đ

Cơm gà đùi Hải Nam - D
119,000 đ

Cơm gà và xá xíu - D
109,000 đ